Doelstelling

De Ondernemersvereniging Heesch heeft tot doel het behartigen van de materiele en immateriele belangen van de
(zelfstandige) ondernemers en ondernemingen in het Midden- en Kleinbedrijf en beroep in de kern Heesch van
de gemeente Bernheze.

De ondernemersvereniging is een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente Bernheze.
De ondernemersvereniging is vertegenwoordigd in de vereniging S.O.B., Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze.
De S.O.B. is hét eerste aanspreekpunt voor de gemeente voor zaken die van belang zijn voor alle ondernemers in Bernheze.

Binnen de vereniging zijn er diverse mogelijkheden voor het onderhouden en vergroten van uw netwerk. Hiertoe worden regelmatig
informele activiteiten georganiseerd. Denk hierbij aan ledenvergaderingen met een informeel samenzijn na afloop, een BBQ, een kookworkshop en
 een tweejaarlijks uitje.

Door gezamenlijke inkoop van energie, afvalinzameling en opleidingen bedrijfshulpverlening biedt de vereniging ook financiële voordelen.

X