Structuur

Omdat de belangen en aandachtsgebieden van de diverse soorten bedrijven uiteenlopen, zijn de leden van de
Ondernemersvereniging onderverdeeld in een viertal secties:

  • Detailhandel
  • Horeca
  • Industrie/overige bedrijven
  • Zakelijke dienstverlening

De secties hebben een eigen verantwoordelijkheid en een eigen budget waarmee activiteiten kunnen worden gerealiseerd
gericht op de belangen van de ondernemers uit die doelgroep. Elke sectie heeft een eigen afgevaardigde die als zodanig zitting
heeft in het bestuur.


Ondernemersvereniging Heesch is vertegenwoordigd in:

X