Voordelen lidmaatschap

Voordelen lidmaatschap

Netwerken: onderhouden en vergroten van uw netwerk door het bijwonen van themabijeenkomsten,
ledenvergaderingen en ondernemersborrels

 • Regelmatig via email een nieuwsbrief van de ondernemersvereniging
 • SMS-alert voor ondernemers in het centrum
 • Leden van de ondernemersvereniging die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen Cereslaan en de Beemd kunnen ook nog besparen op hun verzekeringspremie. De Ondernemersvereniging Heesch heeft in samenwerking met o.a. gemeente, brandweer en politie het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald voor de bedrijventerreinen Cereslaan en De Beemd in Heesch. Bedrijven die hierop gevestigd zijn kunnen een korting van 10% realiseren bij Interpolis en Nationale Nederlanden op de premies voor gebouwen-, inventaris/goederen- en bedrijfsschadeverzekeringen.
  De strikte voorwaarden voor deze premiekorting zijn:

  • de assurantietussenpersoon is Rabobank Bernheze Maasland of Van Heugten & Partners
  • de korting heeft alleen betrekking op de opstal-/brandverzekering van objecten uitsluitend op de genoemde bedrijventerreinen
  • de eigenaar of gebruiker is lid van Ondernemersvereniging Heesch
 • Gezamenlijke inkoop van:
  • energie
  • afvalinzameling
  • opleidingen bedrijfshulpverlening
 • De ondernemersvereniging is een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente Bernheze. De ondernemersvereniging is vertegenwoordigd in de vereniging S.O.B., Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze. Minimaal tweemaal per jaar vindt overleg plaats met de gemeente.
 • De ondernemersvereniging heeft directe lijnen met de Kamer van Koophandel Brabant en MKB-Nederland.


Enkele acties/resultaten

X