• Gemeente gevraagd om tegemoetkoming in lokale lasten
• Rectificatie brief van OVH naar alle leden dd 08-05-2020
• Nieuw lid: één hypotheken
• Brandweer Brabant Noord – Nieuwsbrief brand door opladers
• Design Thinking in crisistijd: zo doe je dat!
• Nieuw platform NLWerktDoor brengt vraag en aanbod samen

OVH Nieuwsbrief 12-05-2020