• Vooraankondiging nieuwjaarsbijeenkomst op 21 januari 2020
• Lagere contributie 2020 dan vastgesteld tijdens de ALV
• Bedrijven niet naar de milieustraat en oud-papier zelf afvoeren

OVH Nieuwsbrief 30-12-2019