• Ondernemersbezoek gemeente Bernheze Rien Wijdeven en René Jetten
• Hercertificering Keurmerk Veilig Ondernemen Bernheze
• Nieuw lid: Aventec
• Extra ondersteuning bij werving werknemers
• Hoe ervaart u de aanbestedingspraktijk?

OVH nieuws 07-10-2022